Modlit se ve Vítezství

see cover

 

*** OBSAH ***

 

Úvod

Modlitební sliby

Modlit se za naši vládu

Modlit se za národy

Modlit se za Jeruzalém

Modlit se za naše misionáře

Modlit se za naše pastýře

Modlit se za pastýřovu rodinu

Modlit se za naši církev

Modlit se za vzájemnée vztahy

Modlit se za naše dĕti

Svaté verše k potřebám

Svaté verše k uzdravení

Svaté verše k povzbuzení

Osobní modlitební poznámky

Copyrightprayinginvictory.com